“A goal without a plan is just a wish”

Werkwijze consulten en begeleidingstrajecten

 

Ik werk binnen Happy Hashimoto met een vaste methode en werkwijze waar ik achter sta. Omdat je niet van de een op andere dag Hashimoto ontwikkelt, ben je er ook niet zomaar weer van af. Je klachten los je niet op met een quick fix tijdens één of twee consulten. Hiervoor is tijd nodig en vraagt bovendien van ons beiden inzet en commitment.

Mijn werkwijze bestaat uit een aantal stappen. De duur van een traject bepaal jij zelf, maar hou rekening met een periode van ongeveer 9 maanden en meerdere consulten.

 

1. Inventarisatie vertrekpunt

Vóór het intake gesprek ontvang je een e-mail met een aantal vragenlijsten. Deze ontvang ik graag vóór het consult ingevuld retour.

2. Vertrekpunt bepalen

Tijdens het intakegesprek brengen we samen jouw situatie in kaart. Hierbij bespreken we de door jouw ingevulde vragenlijsten. Eventueel kan aanvullend bloedonderzoek ingezet worden om een beter beeld te krijgen van jouw vertrekpunt. Een intake gesprek duurt ongeveer 90 minuten. De vaste kosten voor een intake gesprek bedragen € 120,00.

3. Inzicht in klachten

Nu we jouw situatie in kaart hebben gebracht, is het tijd voor inzicht. Tijdens het intake gesprek zal ik je in begrijpelijke taal de onderliggende werkingsmechanismen van jouw klachten uitleggen. Inzicht is een belangrijke stap in je helingsproces.

4. Behandelplan

Tijden het intake gesprek kijken we wat prioriteit heeft en wat voor jou wel of niet haalbaar is. Op basis hiervan zal ik een behandelplan opstellen. Dit behandelplan bestaat meestal uit adviezen over voeding, supplementen en leefstijl, maar omvat ook opdrachtjes op gebied van mindset en zelfzorg.

5. Vervolgconsulten

Om de vaart er in te houden (en omdat een stok achter de deur soms wel zo fijn is) plannen we samen direct een vervolgconsult in. Meestal vindt deze vervolgafspraak  ongeveer 6 weken later plaats. Tijdens dit consult bespreken we jouw voortgang en zetten we een volgende stap. Een vervolgconsult duurt ongeveer 60 minuten.

6. Tussenevaluatie

Na ongeveer 3 a 4 consulten maken we de balans op. Welke klachten zijn al verdwenen en welke klachten zijn nog (in mildere mate) aanwezig? Is er nog aanvullend bloedonderzoek nodig om de oorzaak van deze laatste klachten op te sporen? Of is er nog ruimte voor verbetering binnen ons behandeltraject?

7. Eindsprint

Op basis van deze tussenevaluatie bepalen wij samen of er nog een of twee consulten nodig zijn om happy en op eigen kracht verder te gaan.

 

Gaan we aan de slag?

Als wij samen gaan werken, dan vraagt dit van ons beiden een commitment, zowel in tijd als ook in effort. Gemiddeld zullen wij elkaar gedurende 9 maanden zo’n 6 keer treffen in een consult in de praktijk of via Skype of telefoon.

Happy Hashimoto staat voor een gedegen aanpak, waardoor jij weer energiek gaat leven met jouw Hashimoto. Spreekt dit jou aan? Investeer dan in je gezondheid en kom in beweging.

In de online agenda plan je eenvoudig zelf je eerste consult in. Waar wacht je nog op?

Laten we aan de slag gaan!

Erkend en gediplomeerd

Aangesloten bij en erkend door de beroepsvereniging BATC, Belangen Associatie Therapeut en Consument.

Hierdoor worden mijn consulten vergoed door zorgverzekeraars als je aanvullend verzekerd bent en de verzekeraar de beroepsvereniging BATC erkent. In 2019 zijn dit onder andere Menzis, PMA, ONVZ, PNO, Avero/Achmea, OZF, Zilveren Kruis en de Friesland. Voor een actueel overzicht kijk je op www.batc.nl.

Ja, stuur mij de maandelijkse Happy Mail!

vol bitesize tips, inspiratie en de nieuwste inzichten over de ziekte van Hashimoto